• VÅRA UTSTÄLLARE
  • FÖR UTSTÄLLARE
  • SLOTTSHOTELLETS HISTORIA
  • KONTAKT

Regler och villkor för utställare på
Slottshotellets Julmarknad

Anmälan
Er anmälan ska vara oss som arrangör tillhanda senast 20/11 2022. Anmälan är bindande efter det att ni som utställare har signerat er orderbekräftelse.


Betalning
Faktura skickas ut i samband med bokning av marknadsplats. Eventuell avbokning påverkar ej utställarens betalningsskyldighet, om inget annat avtalas. Förseningsavgift på obetalda fakturor utgår på 400 kr. Vid frågor om betalning och fakturor kontakta Sophia Magnusson, på telefon: 070-492 66 54 eller via mail, sophia@alarmstreet.se

Marknadsstånd
Slottshotellet tillhandahåller inga bord utan alla utställare måste ta med egna bord eller montrar.
El finns att tillgå mot kostnad, se anmälan.
Varje utställare ansvarar för att det är rent och snyggt runt omkring dess yta. Ur brandsynpunkt är levande ljus eller öppen eld förbjuden.

Uppackning & färdigställande
Uppackning sker innan öppning och alla utställare ska vara färdigställda från kl. 11.00 24/11.
Viktigt är även att man inte börjar packa ner innan marknaden är helt avslutad (se öppettider).

Ansvar och försäkring
Alla utställare ska ha en giltig företagsförsäkring eller utställarförsäkring.
Slottshotellets Julmarknad tar avstånd från materiella skador eller personskador som orsakas av stölder, olyckshändelser, besökare eller brister i erforderliga rutiner och under uppackning, nedpackning eller under marknadens gång.
Alla våra utställare ställer upp och deltar på dessa villkor och ska därför ha en egen giltig försäkring som täcker stöld och skador på sak och person. Alla utställare som tillhandahar och säljer varor/produkter som kräver särskilda tillståndskrav har fullt ansvar för att tillstånd från berörda myndigheter och instanser finns tillgängliga och kan uppvisas under marknaden vid behov.
Tillstånden ansöker du om i din egna hemkommun. Viktigt är även att lagen om märkning på sådana produkter följs. Det gäller t.ex. livsmedel, alkoholhaltiga drycker, hud- och hårvårdsprodukter m. m.

Utställare

Slottshotellet är måna om att julmarknaden ska kännas genuin och vara en härlig upplevelse, både för utställare och besökare. Vi uppmuntrar därför produkter som egentillverkat hantverk och småskaligt producerad mat m.m. Även att ditt marknadsstånd smälter in i vår helhet. Är du osäker på om dina produkter passar in på Slottshotellets Julmarknad? Kontakta helen@alarmstreet.se innan anmälan.

Nekanden och förbehåll
Slottshotellets Julmarknad har rätten att när som helst, både innan och under marknaden, avvisa icke godkända produkter och utställare om representanter för Slotthotellets Julmarknad bedömer att varor/produkter inte håller bra kvalitét eller upprätthåller de krav som ställs. Exempel på produkter som inte godkänns är vapen, plastprodukter, varor som saknar erforderlig märkning m.m.

Om arrangören till Slotthotellets Julmarknad tvingas att ställa in eller skjuta upp arrangemanget p.g.a av särskilda åtgärder från t.ex  kommun, polis eller p.g.a pandemi, brand, force majeure, strejk eller liknande händelser återbetalas ej erlagd monterhyra. Ni som utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart marknaden kan hållas igen.